XJ208 พีเรียด : มิ.ย. - ก.ค.63 ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13

XJ208 พีเรียด : มิ.ย. - ก.ค.63 ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้  13
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: JUL63-P02-XJ-XJ208
รหัสโปรแกรม :JUL63-P02-XJ-XJ208
ราคาเริ่มต้น : 23,888.-
สายการบิน AIR ASIA X 
 
โปรแกรมเดินทาง : 
ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดเดินทาง : 
11-15 มิถุนายน 2563 23,888.-
12-16 มิถุนายน 2563 23,888.-
13-17 มิถุนายน 2563 23,888.-
14-18 มิถุนายน 2563 23,888.-
15-19 มิถุนายน 2563 23,888.-
16-20 มิถุนายน 2563 23,888.-
17-21 มิถุนายน 2563 23,888.-
18-22 มิถุนายน 2563 23,888.-
19-23 มิถุนายน 2563 23,888.-
20-24 มิถุนายน 2563 23,888.-
21-25 มิถุนายน 2563 23,888.-
22-26 มิถุนายน 2563 23,888.-
23-27 มิถุนายน 2563 23,888.-
24-28 มิถุนายน 2563 23,888.-
25-29 มิถุนายน 2563 23,888.-
26-30 มิถุนายน 2563 23,888.-
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563 23,888.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563 23,888.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563 23,888.-
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2563 23,888.-
01-05 กรกฎาคม 2563 23,888.-
02-06 กรกฎาคม 2563 23,888.-
03-07 กรกฎาคม 2563 23,888.-
04-08 กรกฎาคม 2563 23,888.-
05-09 กรกฎาคม 2563 23,888.-
06-10 กรกฎาคม 2563 23,888.-
07-11 กรกฎาคม 2563 23,888.-
08-12 กรกฎาคม 2563 23,888.-
09-13 กรกฎาคม 2563 23,888.-
10-14 กรกฎาคม 2563 23,888.-