VNSGN01 พีเรียด : พ.ค. - ส.ค.63 เปิดตัวซุปตาร์ ฟ้าโอบ ทราย

VNSGN01 พีเรียด : พ.ค. - ส.ค.63 เปิดตัวซุปตาร์ ฟ้าโอบ ทราย
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: SEP63-P02-VN-SGN01
รหัสโปรแกรม : SEP63-P02-VN-SGN01
ราคาเริ่มต้น : 12,888.-
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
 
โปรแกรมเดินทาง : 
กินดี ที่พักหรู4ดาว เมืองดาลัด 2 คืน สายการบินมาตรฐานนั่งรถราง สู่น้ำตกดาตันลา 
ผจญภัย..ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น ...... และความโรแมนติกที่เมืองดาลัด
ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในตลาดเบนถั๋น
เมนูอาหารทะเลขึ้นชื่อเมืองมุยเน่ // บุฟเฟห์นานาชาติ เมืองโฮจิมินห์  
อาหารพื้นเมืองดาลัดเสริฟพร้อม ไวน์ท้องถิ่นเมืองดาลัด
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดเดินทาง : 
01-04 พฤษภาคม 2563 16,999
07-10 พฤษภาคม 2563 14,999
14-17 พฤษภาคม 2563 14,999
21-24 พฤษภาคม 2563 13,999
28-31พฤษภาคม 2563 14,999
03-06 มิถุนายน 2563 15,999
11-14 มิถุนายน 2563 14,999
18-21 มิถุนายน 2563 14,999
25-28 มิถุนายน 2563 14,999
04-07 กรกฎาคม 2563 14,999
09-12 กรกฎาคม 2563 15,999
16-19 กรกฎาคม 2563 14,999
25-28 กรกฎาคม 2563 15,999
01-04 สิงหาคม 2563 14,999