VNHAN07 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2

VNHAN07 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์…ซาปาโซคูล ภาค 2
ราคา: 13,888 บาท
รหัสทัวร์: SEP63-P02-VN-HAN07
รหัสโปรแกรม : SEP63-P02-VN-HAN07
ราคาเริ่มต้น : 13,888.-
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
 
โปรแกรมเดินทาง : 
บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่
ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได
ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค 
ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน 
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
กำหนดเดินทาง : 
06-10 พฤษภาคม 2563 14,888
20-24 พฤษภาคม 2563 14,888
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 14,888
03-07 มิถุนายน 2563 15,888
10-14 มิถุนายน 2563 14,888
18-22 มิถุนายน 2563 14,888
25-29 มิถุนายน 2563 14,888
02-06 กรกฎาคม 2563 15,888
10-14 กรกฎาคม 2563 14,888
22-26 กรกฎาคม 2563 14,888
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2563 14,888
05-09 สิงหาคม 2563 14,888
12-16 สิงหาคม 2563 15,888
19-23 สิงหาคม 2563 14,888
26-30 สิงหาคม 2563 14,888
02-06 กันยายน 2563 14,888
09-13 กันยายน 2563 14,888
18-22 กันยายน 2563 14,888
24-28 กันยายน 2563 14,888