VNDAD06 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ On Top!

VNDAD06 พีเรียด : พ.ค. - ก.ย.63 ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ On Top!
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: SEP63-P02-VN-DAD06
รหัสโปรแกรม : SEP63-P02-VN-DAD06
ราคาเริ่มต้น : 11,888.-
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
 
โปรแกรมเดินทาง : 
ชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานัง สะพานมังกร และถ่ายภาพกับ รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน แลนด์มาร์คชื่อดังสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง 
พิเศษสุดชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park จุดเริ่มต้นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการแสดงชุด “ความทรงจำแห่งฮอยอัน”
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส 
ชมโบสถ์คริสต์สีชมพูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองดานัง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมชายหาดที่ยาวที่สุดในเอเชีย หาดหมีเคว ช้อปปิ้งตลาดฮาน และห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุด Vincom Center
 
กำหนดเดินทาง : 
01 – 04 พฤษภาคม 2563 15,888
05 – 08 พฤษภาคม 2563 15,888
06 – 09 พฤษภาคม 2563 15,888
07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,888
08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,888
09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,888
11 – 14 พฤษภาคม 2563 13,888
12 – 15 พฤษภาคม 2563 13,888
13 – 16 พฤษภาคม 2563 13,888
14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,888
15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,888
17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,888
18 – 21 พฤษภาคม 2563 13,888
20 – 23 พฤษภาคม 2563 13,888
22 – 25 พฤษภาคม 2563 13,888
25 – 28 พฤษภาคม 2563 13,888
27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,888
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,888
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 14,888
01 – 04 มิถุนายน 2563 14,888
03 – 06 มิถุนายน 2563 13,888
04 – 07 มิถุนายน 2563 13,888
07 – 10 มิถุนายน 2563 13,888
08 – 11 มิถุนายน 2563 13,888
10 – 13 มิถุนายน 2563 13,888
11 – 14 มิถุนายน 2563 14,888
13 – 16 มิถุนายน 2563 13,888
15 – 18 มิถุนายน 2563 13,888
17 – 20 มิถุนายน 2563 13,888
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,888
19 – 22 มิถุนายน 2563 13,888
21 – 24 มิถุนายน 2563 13,888
23 – 26 มิถุนายน 2563 13,888
 25 – 28 มิถุนายน 2563 13,888
26 – 29 มิถุนายน 2563 13,888
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563 13,888
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2563 13,888
02 – 05 กรกฎาคม 2563 15,888
03 – 06 กรกฎาคม 2563 13,888
04 – 07 กรกฎาคม 2563 15,888
09 – 12 กรกฎาคม 2563 13,888
11 – 14 กรกฎาคม 2563 14,888
13 – 16 กรกฎาคม 2563 13,888
15 – 18 กรกฎาคม 2563 13,888
16 – 19 กรกฎาคม 2563 13,888
17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,888
21 – 24 กรกฎาคม 2563 13,888
23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,888
24 – 27 กรกฎาคม 2563 13,888
25 – 28 กรกฎาคม 2563 15,888
27 – 30 กรกฎาคม 2563 15,888
30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 13,888
31 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2563 13,888
03 – 06 สิงหาคม 2563 13,888
04 – 07 สิงหาคม 2563 13,888
05 – 08 สิงหาคม 2563 13,888
06 – 09 สิงหาคม 2563 13,888
07 – 10 สิงหาคม 2563 13,888
09 – 12 สิงหาคม 2563 15,888
10 – 13 สิงหาคม 2563 15,888
11 – 14 สิงหาคม 2563 15,888
12 – 15 สิงหาคม 2563 15,888
13 – 16 สิงหาคม 2563 13,888
14 – 17 สิงหาคม 2563 13,888
17 – 20 สิงหาคม 2563 13,888
19 – 22 สิงหาคม 2563 13,888
20 – 23 สิงหาคม 2563 13,888
21 – 24 สิงหาคม 2563 13,888
22 – 25 สิงหาคม 2563 14,888
23 – 26 สิงหาคม 2563 13,888
24 – 27 สิงหาคม 2563 13,888
25 – 28 สิงหาคม 2563 13,888
27 – 30 สิงหาคม 2563 13,888
28 – 31 สิงหาคม 2563 13,888
29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 13,888
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 13,888
 01 – 04 กันยายน 2563 13,888
03 – 06 กันยายน 2563 13,888
04 – 07 กันยายน 2563 13,888
05 – 08 กันยายน 2563 13,888
06 – 09 กันยายน 2563 13,888
07 – 10 กันยายน 2563 13,888
08 – 11 กันยายน 2563 13,888
09 – 12 กันยายน 2563 13,888
11 – 14 กันยายน 2563 13,888
12 – 15 กันยายน 2563 13,888
13 – 16 กันยายน 2563 13,888
14 – 17 กันยายน 2563 13,888
15 – 18 กันยายน 2563 13,888
16 – 19 กันยายน 2563 13,888
18 – 21 กันยายน 2563 13,888
20 – 23 กันยายน 2563 13,888
21 – 24 กันยายน 2563 13,888
23 – 26 กันยายน 2563 13,888
24 – 27 กันยายน 2563 13,888
25 – 28 กันยายน 2563 13,888
27 – 30 กันยายน 2563 13,888
29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 13,888