IST05 พีเรียด : พ.ค.63 TURKEY TULIP MUST GO (8D6N)

IST05 พีเรียด : พ.ค.63  TURKEY TULIP MUST GO (8D6N)
ราคา: 33,999 บาท
รหัสทัวร์: MAY63-P01-TK-IST05
รหัส MAY63-P01-TK-IST05
ราคาเริ่มต้น : 33,999.-
FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+
 
โปรแกรมเดินทาง : 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)  – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย 
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  ระบำ Belly Dance 
เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี   
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น
สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – โรงละครอะโครโปลิส-อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม 
วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค)  
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
 
กำหนดเดินทา ง: 
16 – 23 พฤษภาคม 63 33,999