PEK03 พีเรียด : ต.ค.63 BEIJING นางพญาเหนือมังกร

PEK03 พีเรียด : ต.ค.63 BEIJING นางพญาเหนือมังกร
ราคา: 12,999 บาท
รหัสทัวร์: OCT63-P01-HU-PEK03
รหัสโปรแกรม : OCT63-P01-HU-PEK03
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-
สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)
 
โปรแกรมเดินทาง : 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน
หอฟ้าบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชว์กายกรรม 
วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง
ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY 
 ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมในห้องพักส่วนตัว
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี่ยะ – กรุงเทพฯ
 
กำหนดเดินทาง : 
02-06 พฤษภาคม 2563 14,999
05-09 พฤษภาคม 2563 15,999
13-17 พฤษภาคม 2563 13,999
20-24 พฤษภาคม 2563 13,999
27-31 พฤษภาคม 2563 14,999
03-07 มิถุนายน 2563 13,999
10-14 มิถุนายน 2563 14,999
17-21 มิถุนายน 2563 14,999
24-28 มิถุนายน 2563 13,999
02-06 กรกฎาคม 2563 19,999
03-07 กรกฎาคม 2563 19,999
19-23 สิงหาคม 2563 14,999
26-30 สิงหาคม 2563 14,999
02-06 กันยายน 2563 13,999
09-13 กันยายน 2563 13,999
07-11 ตุลาคม 2563 14,999
14-18 ตุลาคม 2563 14,999