NGO07 พีเรียด : พ.ค.63 NAGOYA JAPAN ALPS 5D3N

NGO07 พีเรียด : พ.ค.63 NAGOYA JAPAN ALPS  5D3N
ราคา: 26,999 บาท
รหัสทัวร์: MAY63-P01-XJ-NGO07
รหัส MAY63-P01-XJ-NGO07
ราคาเริ่มต้น : 26,999.-
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
 
โปรแกรมเดินทาง : 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
ถนนคนเดินซันโนมาชิ –มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์   
วันที่ 3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ
วันที่ 4 กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ - วัดโอสึคันนง – ถนนซากาเอะ – 
Dream Jazz Outlet   
วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง    
 
กำหนดเดินทาง : 
10-14 พ.ค. 63 26,999
17-21 พ.ค. 63 26,999
31 พ.ค.- 4 มิ.ย.63 26,999