เมืองน่าเที่ยว ไม่ต้องใช้ VISA

32 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2018

          1. แอลเบเนีย * (เฉพาะวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2561) สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          2. อาร์เจนตินา สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          3. บาห์เรน * สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
          4. บราซิล สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          5. บรูไน * สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
          6. กัมพูชา สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
          7. ชิลี สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          8. เอกวาดอร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          9. จอร์เจีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 365 วัน
          10. มณฑลไห่หนาน * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          11. ฮ่องกง สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          12. อินโดนีเซีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          13. ญี่ปุ่น * สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน
          14. สาธารณรัฐเกาหลี สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          15. ลาว สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          16. มาเก๊า สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          17. มองโกเลีย สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          18. มาเลเซีย * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          19. มัลดีฟส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          20. เมียนมา (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ) สามารถพำนักอยู่ได้ 14 วัน
          21. ปานามา * สามารถพำนักอยู่ได้ 180 วัน
          22. เปรู สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
          23. ฟิลิปปินส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          24. กาตาร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          25. รัสเซีย สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          26. เซเชลส์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน
          27. สิงคโปร์ * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 
          28. แอฟริกาใต้* สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 
          29. ไต้หวัน * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 
          30. ตุรกี * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 
          31. วานูอาตู * สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 
          32. เวียดนาม สามารถพำนักอยู่ได้ 30 วัน 

หมายเหตุ

          1. * หมายถึงประเทศและดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

          ทั้งนี้ก็ยังมีประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ณ สนามบินหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ได้เลย โดยมีรายชื่อประเทศหลัก ๆ ดังนี้1. โบลิเวีย

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 135 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)

2. ฟิจิ 

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 4 เดือน
          อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. จอร์แดน

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 40 ดีนาร์จอร์แดน

4. คีร์กีซสถาน

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 15 วัน - 1 เดือน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 50 เหรียญสหรัฐ / 60 เหรียญสหรัฐ (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา)

5. เนปาล

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 15 / 30 / 90 วัน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 15 วัน 25 เหรียญสหรัฐ, 30 วัน 40 เหรียญสหรัฐ และ 90 วัน 100 เหรียญสหรัฐ

6. โอมาน

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 20 เรียลโอมาน

7. หมู่เกาะโซโลมอน

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 3 เดือน
          อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

8. ติมอร์-เลสเต

          ประเภทหนังสือเดินทาง : หนังสือเดินทางธรรมดา
          พำนักได้ไม่เกิน : 30 วัน
          อัตราค่าธรรมเนียม : 30 เหรียญสหรัฐขอขอบคุณข้อมูล : consular.go.th
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.